Els 300 blogs d'Espriu

Quasi 300 blogs es van afegir a l'homentage a Espriu. Les entrades es poden consultar en el blog de Víctor Pàmies, que els ha indexat, una autèntica "feinada". Des d'ací li done les gràcies, i deixe constància, d'un bon treball.

El resultat és un mostra de la varietat i el treball enxarxat que es pot fer des dels blogs, per i entre gent que no es coneix, però té interessos coincidents. Temps, espai i xarxa!

Entrades populars