Fil i fill


Ni els amics,
ni sa mare,
ni les taules,
ni els llibres
...
Només veia aquell fil que queia del sostre.
Fort.
Subtil
...
A poc a poc anà apropant-se.
 S'enfilà
i pujà.
Feliç
i enfilat.

L'aranya busca el seu fil,
i no el troba.
Sa mare busca el fill,
i no el troba.

Fill i fil.

Entrades populars