Només lliris. Per la llibertat

A favor de la campanya d'ajuda humanitaria per alliberar Gaza.

In favor of the humanitarian campaign to liberate Gaza.

Entrades populars