Dia Internacional contra la violència de gènere: violència menorVolem afegir-nos a la visibilització de les dones, volem afegir-nos a la visió de gènere del món, i ho volem fer tant des dels problemes majors, com des dels menors.   

Per això enguany recordem no únicament les víctimes de la “violència major”, cosa que fem amb la suggeridora imatge que acompanya el post, sinó que també volem recordar i assenyalar el que podríem anomenar “violència menor”.

És violència de gènere la intimidació, l’agressió física, la violació, l’ablació, la tracta de blanques…però també és violència de gènere la de cada dia, aquella que passem, la que pensem que no és important,  incruenta però tan punible com l’altra. És la violència menor que hauríem d’identificar, i amb paciència contribuir a fer desparéixer.

Us proposem que completeu amb nosaltres un llistat d’activitats, actituds, accions que es poden anomenar de “violència menor” i que es cometen de “pensamiento, palabra, obra u omisión”, “por su culpa, por su culpa, por su grandísima culpa”.

Per exemple:

1.  La banalització del paper de les dones: en l’anunci de la cervesa Aguila Amstel els protagonistes xics en un joc infantil de comparacions “nos gusta la comida de nuestra madre”, acaben dient “per sobretodo nos gustais vosotras”, mentre miren les dones airades que tenen enfront, però alcen una botella de cervesa. Conclusió: millor mares que dones ???, millor cervesa que dones exigents??? els homes enganyen les dones fins i tot quan les elogien???

2. És violència menor, i invisibilització de les dones que en el BOE, que és el que l’estat fa i mana, el dia 5 de novembre d’enguany  en la Orden EDU/2842/2010, de 2 de noviembre, por la que se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2010/2011, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación que imparte las enseñanzas escolares del sistema educativo y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de Educación, liquide la qüestió sobre un ús no sexista del llenguatge amb la següent redacció:

Duodécimo.–Todas las referencias al profesorado y a situaciones para las que en estas normas procedimentales se utiliza la forma del masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.


El tres, vosaltres!

Entrades populars