Vés al contingut principal

Diferència sexual, igualtat salarial: dia europeu per la igualtat salarial

Manifest de les autores de vidapervida.blogspot.com

Les autores del blog davant el dia europeu per la igualtat salarial i conegudes les xifres de desigualtat de salaris per a les dones, reclamem que es tanque el forat dels diners, i reclamem a sexe diferent, igual salari.

"Esto supone que las trabajadoras españolas ganan aproximadamente un 21,8% menos que los trabajadores españoles. Esta diferencia es lo que se conoce como brecha salarial de género."    
Dia europeu per la igualdat salarial

LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL RECLAMA LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
DÍA EUROPEO POR LA IGUALDAD SALARIAL , 22 DE FEBRERO DE 2011

 La diferencia salarial entre mujeres y hombres es un hecho  que caracteriza a los mercados de trabajo de España y de la mayoría de los países industrializados. El desarrollo normativo y la implementación de políticas específicas en los últimos años, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, no han conseguido acabar con la desigualdad salarial.
Los últimos datos publicados por el INE el 24 de junio de 2010 revelan que la ganancia media anual para las mujeres fue de  18.910,62 € y para los hombres fue de 24.203,33€
Esto supone que las trabajadoras españolas ganan aproximadamente un 21,8% menos que los trabajadores españoles. Esta diferencia es lo que se conoce como brecha salarial de género y  se mantiene, con mayor o menor profundidad, según los parámetros  y variables que se observen: comunidades autónomas, actividad productiva, ocupación, nivel de estudios, tipo de jornada, tipo de contrato, edad etc. Así, y según los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial, si atendemos al parámetro de Actividad Productiva,  nos encontramos con que las actividades feminizadas como la industria alimentaria, bebidas, tabacos, industria textil, confección y cuero, son las que muestran una mayor brecha salarial oscilando entre el 33% y el 30%.
En los sectores masculinizados la brecha salarial es mucho menor. Si atendemos al parámetro de Ocupación vemos que las de baja y media cualificación  presentan un 22% de brecha salarial con tendencia a incremantarse; la diferencia salarial en ocupaciones de  cualificación alta está en el 18%.
Si tenemos en cuenta el parámetro de Tipo de Jornada, las mujeres que trabajan a tiempo completo  ganan un 13% menos que los hombres; el trabajo a tiempo parcial en España se concentra en la población femenina (80%)  y reciben un 26% menos de salario que los hombres. El Tipo de Contrato, también marca diferencias; la contratación determinada presenta un 4% menos de salario para las mujeres y en el caso de contratos indefinidos la diferencia asciende a un 22% menos para las mujeres.
En todas las  comunidades autónomas el salario medio de las mujeres fue inferior al de los hombres según la última encuesta de estructura salarial publicada.
La brecha salarial es un indicador de la desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral; la raiz de esta desigualdad tiene que ver con factores de género, es decir con elementos socioculturales que trasladan al ámbito de lo económico  la posición de subordinación de las mujeres en la sociedad; el hecho de que las mujeres tengan que asumir casi en exclusiva los trabajos de cuidados y reproductivos tiene consecuencias inmediatas para ellas: menores oportunidades de empleabilidad , interrupciones o paralización de la carrera profesional, feminización de  niveles y categorias bajas, aumento de empleo a tiempo parcial y todo esto contribuye a perpetuar de la discriminación laboral y salarial de las mujeres.
Desde la organización de Mujeres  de la Confederación Intersindical consideramos que hacen falta medidas urgentes para combatir los estereotipos de género, que impregnan las  relaciones sociales  contribuyendo a perpetuar la división sexual del trabajo.
Además, en el actual contexto de crisis, exigimos el desarrollo de medidas urgentes  que favorezcan la corresponsabilidad  en las tareas de cuidados  y de reproducción así como la creación de una red pública de servicios que permitan a hombres y mujeres conciliar  su vida personal familiar y laboral.
Junto a todas estas medidas es imprescindible la aplicación de las leyes laborales, con planes de igualdad y convenios colectivos que contengan medidas  tendentes a la reducción de la brecha salarial y a la eliminación de la segregación horizontal y vertical.
                                          


                                                                       Organización de Mujeres
                                                                        22 de febrero de 2011

Entrades populars d'aquest blog

Esperant Nosaltres, les escriptores.Valencianes en el temps.

“Hi ha una falsa idea sobre la literatura escrita per dones, i és que només interessa a les dones.” Mª Àngels Cabré, Leer y escribir en femenino
Les dones escriuen de tot. D’elles mateixa, d’elles i el món, de la vida i de la mort. Del que temen, del que volen, del que imaginen. I això hauria de ser suficient raó perquè les llegiren totes i tots. Però sembla que no és suficient perquè, segons denuncia Laura Freixas, en l’informe que publica l’associació Clàsicas y Modernas (Asociación para la igualdad de géner en la cultura) el territori de la literatura és quasi un monopoli dels hòmens. Les xifres, contundents i lamentables, sobre la presència de les dones ens mostra una situació ben trista. La xifra sobre la presència de només un 20% de dones enfront del 80%, només pot ser acollida amb preocupació, una xifra que baixa fins un 10% si ens fixem en el ressó en premsa de les obres escrites per dones. Les dades de la desigualtat per a tot l’estat han estat denunciades per AMIT ( Associació…

La mirada de les dones i les Magues de Gener

Una persona a qui estime i que m’estima, comentant-me la Cavalcada de les Magues de Gener de diumenge passat, destacà d’entre els mil i un detalls de la passejada, la mirada de les dones, la felicitat en la mirada de les dones. Vull creure que era l’alegria en comprovar que el carrer sí que és lloc de dones; la felicitat per respirar un poc de solidaritat de companys, companyes; el sentiment que és possible que les coses canvien, que la imatge de les dones no siga la que sempre ens mostren; que les dones podem ser protagonistes sense que s’òbriga la terra i els fonaments, de la dreta i de l’esquerra, es clivellen; que tenim vida més enllà del que els contes i les mentides del patriarcat ens aboquen damunt; que la nostra paraula, paraula de dona, mereix ser escoltada.
Les dones estem preparades per guanyar el carrer, per mostrar com sóm, per explicar-nos sempre en veu alta i clara, la societat sembla que també està preparada per donar suport al que els volem dir. Els que l’any passat t…

Exposició Nosaltres, les escriptores a la Diputació de València, celebrem el 8 de Març

Comencem la setmana de celebracions amb la inauguració de l'Exposició de la Fundació FULL i la Generalitat Valenciana, de la qual som comissàries Manola Roig i Rosa Roig. Serà a les 19:00h en la Diputació de València, organitzada per la Diputada d'Igualtat. Farem una lectura de textos d'autores des del segle IX, fins ara, acompanyades a la guitarra per Enric Casado.
Des que s'inaugurà en octubre de 2016, l'exposició ha recorregut un bon nombre de ciutats, biblioteques, aules de cultura, i en cadascuna s'han anat afegint  més noms d'escriptores a el llistat inicial de 453. També s'han hagut de fer tres còpies de l'exposició, una de les qual estarà present en totes les Trobades d'Escola Valenciana d'enguany. Queda molt per fer, i les comissàries estem compromeses amb el treball de recuperació i visibilització de les escriptores valencianes i en la seua normalització i incorporació a la vida cultural. Cada dia, perquè el temps de les dones és c…