Dia Internacional de l'alfabetització: menys fanatisme, més educació


En comptes de celebrar la festa religiosa de les mare de deus trobades, hui 8 de setembre, us proposem fer una celebració reivindicativa, laica, democràtica, internacional...i recordar que al món encara existeixen massa persones analfabetes, i que a les dones els en toca més part. No volem ser admirades, venerades, volem ser instruïdes i tractades com éssers humans!!! 
Menys fanatisme, més educació! és el nostre crit per la festa.
 Unesco
"El 8 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Alfabetización, que este año presta especial atención a la relación entre la alfabetización y la paz. La UNESCO entregará en Nueva Delhi (India), los premios internacionales de alfabetización Confucio y Rey Sejong, que recompensan proyectos de Burundi, Estados Unidos de América, México y la República Democrática de Congo.
En la capital india se celebrará además del 8 al 10 de septiembre la conferencia internacional “Alfabetización femenina para un desarrollo integrador y sostenible”, organizada por el gobierno indio en el marco de la Iniciativa E-9 de la UNESCO."
"El 8 de setembre es celebra el dia internacional dl'Alfabetització. Encara avui dia més de 75 milions de nens no van a l'escola i al món hi ha més de 776 milions d'adults analfabets. Els índexs d'absentisme i d'abandonament escolar són proporcionals al nivell de pobresa de les famílies.
L'alfabetització és un dret humà essencial per al desenvolupament, sense el qual no seria possible complir cap dels Vuit Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). La possibilitat de llegir o de comprendre els documents escrits (analfabetisme funcional) està intrínsecament relacionada amb l'eradicació de la pobresa i amb el desenvolupament dels pobles i societats.
 Està demostrat que l'educació contribueix a reduir els índexs de mortalitat infantil, a aconseguir la igualtat entre homes i dones i a assegurar el correcte funcionament de les institucions, i en conseqüència, la democràcia i la pau."
Directora General de la UNESCO
Este año, el Día Internacional de la Alfabetización presta especial atención a la relación fundamental entre la alfabetización y la paz. La paz duradera se basa en el respeto de los derechos humanos y la justicia social.  
La alfabetización, fundamento de toda educación y aprendizaje a lo largo de la 
vida, es uno de esos derechos. La alfabetización es un requisito previo de la paz porque entraña múltiples beneficios que revierten en las esferas humana, cultural, social, política y 
económica.  
En las sociedades actuales, impulsadas por el conocimiento, el analfabetismo es 
más que nunca sinónimo de exclusión y marginación. 

Entrades populars