Imatges d'hivern: l'estany

Fotografia Manola Roig