ANIMALS DE SÉQUIA, UN LLIBRE REPRESENTAT A L'AUDITORI M...